Search
  • Arla

3AMK hanke saa aikaan uusia innovaatioita

Updated: Feb 10

Maaliskuun alussa järjestettiin Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa ympäristössä -työpaja 3AMK-korkeakoulujen, kaupungin ja yritysten edustajien kesken. Työpajan aiheina olivat hyvinvointi ja terveysteknologia, yhteiskunnallinen eheys sekä Global help & global health – teemat. Superlaiffi oli mukana pohtimassa, miten muuttuvaa yhteiskuntaa voi kehittää ja auttaa. Aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan.


Työpajassa keskusteltiin hyvinvoinnista ja terveysteknologiasta, yhteiskunnallisesta eheydestä sekä globaaleista terveysuhista – miten teemme maailmasta turvallisemman ja terveellisemmän. Työpajan ajankohtaisuus oli jopa pelottavaa, mutta vallitsevan tilanteen takia sitäkin tärkeämpää. Helsingin Myllypuron uutuuttaan hohtavalla kampuksellapohdittiin ratkaisuja, palloteltiin ideoita ja vaihdettiin kokemuksia siitä, miten teemme maailmasta turvallisemman ja terveellisemmän


Miten vastata yhteiskunnan tarpeisiin?


Superlaiffi on kehittämässä digitaalista palvelua, jonka avulla käyttäjät voivat paremmin. Taustalla on tieto siitä, että juurisyy useisiin yhteiskuntaa rasittaviin ongelmiin on yksinäisyys. Liikkumattomuus, terveysongelmat ja yksinäisyys korostuvat nyt vallitsevan korona-epidemian aikana.


Haaga-Helian yliopettaja Vesa Heikkinen toi esille ammattikorkeakoulujen merkityksen epidemioiden torjumisessa. 


”Me koulutamme henkilöstöä ja nuoria siihen, että jotain tapahtuu. On mietittävä, mitkä ovat yksityisen ja julkisen sektorin roolit, kun yhtäkkiä tulee hätä. Kun myöhemmin arvioidaan, miten on onnistuttu, niin siinä vasta tätä hanketta tarvitaankin”, Heikkinen sanoo. 


Kehitteillä yhteistyö korkeakoulujen kanssa


 Inspiroivassa työpajassa puhutti opiskelijoiden hyvinvointi. Hankkeen asiantuntija, lehtori Anita Näslindh-Ylispangar toi esille opiskelijoiden kasvaneiden mielenterveysongelmien määrän. 3AMK-korkeakoulut aikovatkin NOHA-hankkeen (opiskelijoiden neuvonta-, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut ammattikorkeakoulussa) kautta tehdä yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden parantamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tukea varhaisessa vaiheessa ja kohdennetusti. Näslindh-Ylispangarin mukaan korkeakoulut ovat hyödyntäneet esimerkiksi verkon itsehoito-ohjelmia mielenterveyden hoidossa. 


Ratkaisuja tarjosivat myös yritykset. Startup Superlaiffi kehittää digitaalisia hyvinvointiratkaisuja erityisesti liikkumattomuuden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Superlaiffi on testannut ratkaisuaan myös kansainvälisten oppilaiden kanssa, voit lukea siitä täältä.


 ”Tällä hetkellä virtuaaliselle yhteisölle ja valmentajalle on uudenlainen, todellinen tarve!”, Superlaiffin Arla Joensuu kommentoi.

Workshopissa pohdittiin yhdessä, miten yhteiskuntaa voi kehittää. Osallistujat pohtivat millaista on tulevaisuuden elämä. Kuva: Sari Eestilä.


Ratkaisuiksi toivotaan konkreettisia toimia 


Konkreettisia ratkaisuja tarjosi Forum Viriumin projektipäällikkö Peeter Lange. Hän esitteli Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta, joka keskittyy asiakaslähtöisiin hyvinvointiratkaisuihin, kuten kotihoidon etähoitomahdollisuuksiin ja sairautta ennaltaehkäiseviin teknologiaratkaisuihin. Forum Viriumin nopean kokeilun malli herätti kiinnostusta osallistujissa.


”CoHeWe-hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten roolia toimia innovatiivisena hyvinvointi- ja terveyspalvelujen yhteistoimijana yhdessä kaupungin kanssa. Hanke synnyttää useita uuden teknologian hyvinvointituotteita ja -palveluita sote-sektorin ja sen asiakkaiden hyödyksi”, Lange kommentoi. 


3AMK yhteistyön tarkoituksena on luoda välittämisen ja vastuun kulttuuria ja edistää yhteiskunnallista eheyttä ja erilaisten ihmisten osallisuutta. Strategiatyötä jatketaan työpajakeskusteluiden pohjalta. Superlaiffi toivoo, että löytää työpajan osallistujista pilottikumppanuutta tukemaan ratkaisunsa jalkauttamisessa.


Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä on yksi 3AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiakärjistä. Muita strategiakärkiä ovat Kestävä kaupunkikehitys sekä Työn ja osaamisen murros. Hanke on Uudenmaan liiton rahoittama ja päättyy keväällä 2020. Hankkeessa aloitettu työ jatkuu kuitenkin osana 3AMK:n yhteistyötä.


Lisätietoja esillä olleista hankkeista: 

https://www.miict.eu/ https://cohewe.eu/

4 views0 comments